Viktiga tips för att underhålla din pumpservice

19 september 2022 Helen Johansson

editorial

Vikten av en regelbunden pumpservice

Om du äger ett hem eller ett företag är det troligt att du har en pump som levererar vatten från en brunn eller annan källa. Dessa pumpar är en viktig del av din egendom, och det är viktigt att underhålla dem så att de kan fortsätta att förse dig med vatten när du behöver det. Här är några tips som hjälper dig att hålla din pumpservice av dina pumpar i Växjö igång på ett smidigt sätt.

Checka av dessa steg

1. Kontrollera strömförsörjningen. Se till att pumpen får den ström den behöver för att fungera ordentligt. Kontrollera säkringslådan eller strömbrytaren för att se till att strömmen är på och att det inte finns några lösa anslutningar. Om pumpen inte får ström kommer den inte att kunna slås på och kan överhettas, vilket kan skada pumpen.

2. Kontrollera tryckmätaren. Tryckmätaren hjälper dig att övervaka mängden vattentryck i systemet. Om trycket blir för högt kan det leda till att pumpen överhettas eller till och med går sönder. Därför är det viktigt att kontrollera tryckmätaren regelbundet och göra justeringar vid behov.

image

3. Testa sifonbrytaren. Sifonbrytaren är en säkerhetsanordning som förhindrar att vatten sugs tillbaka in i ditt hem eller företag om det blir strömavbrott. För att testa detta, stäng av strömmen till pumpen och öppna sedan en kran någonstans i din fastighet. Om vatten börjar rinna ut ur den öppna kranen vet du att sifonbrytaren fungerar som den ska. Om det däremot inte kommer något vatten ur kranen måste du ringa efter en fackman som kan komma och titta på ditt system.

4. Lyssna efter konstiga ljud som kommer från pumpen. Om du märker några konstiga ljud som kommer från din pump kan det vara en indikation på att något är fel och du bör ringa en fackman på en gång. Några vanliga ljud som tyder på problem är smällande, slipande eller gnisslande ljud som kommer från själva pumpen eller gurglande ljud som kommer från dina rör.

Genom att följa dessa enkla tips kan du hjälpa till att se till att din pumpservice fungerar smidigt och att inga oväntade problem uppstår. Om du någon gång får problem med din pump, se till att ringa ett proffs på en gång så att de kan diagnostisera och åtgärda problemet innan det orsakar ytterligare skador. Tack för att du läste!

Fler nyheter