Vikten av en tjänstepension

08 mars 2022 Helen Johansson

editorial

Vikten av en tjänstepension

Många människor i dag är oroliga för sin pensionering och om de kommer att ha tillräckligt med pengar för att kunna leva bekvämt. Ett sätt att bidra till en bekväm pension är att ha en tjänstepension. En tjänstepension är en pensionsplan som vanligtvis inrättas av en arbetsgivare och till vilken både arbetsgivaren och den anställde bidrar.

image

Regelbundna insättningar till pensionen

Det finns många fördelar med att ha en tjänstepension, t.ex
-Pengarna är investerade och kan växa med tiden
-Inbetalningarna är ofta skattefria
-Vissa arbetsgivare matchar de anställdas bidrag
-Tjänstepensioner har ofta förmåner vid dödsfall i tjänsten, vilket kan ge ekonomisk trygghet för nära och kära i händelse av din död

Hur en tjänstepension fungerar
En tjänstepension fungerar genom att arbetsgivaren och den anställde (eller de anställda) gör regelbundna inbetalningar till pensionspotten. Pengarna i potten investeras sedan, vanligtvis i en blandning av aktier och andelar, och kan växa med tiden. När du når pensionsåldern kan du sedan ta ut pengarna ur potten (vanligtvis som ett engångsbelopp eller en inkomst) för att finansiera din pension.

Beroende på reglerna för det särskilda pensionssystemet kan du få tillgång till din pensionspott innan du går i pension – till exempel om du blir allvarligt sjuk eller förlorar ditt arbete. Om du gör detta är det dock viktigt att vara medveten om att du kan bli beskattad på de pengar du tar ut, och du kan också få mindre pengar i din pensionspott när du slutligen går i pension.

Som diskuterats ovan är en av de största fördelarna med att ha en tjänstepension att inbetalningarna ofta är skattefria. Detta innebär att du kan spara mer till din tjänstepension än du skulle kunna göra till en privat pension eftersom regeringen lägger till skattelättnader enligt din högsta inkomstskattesats på varje bidrag (upp till vissa gränser). 

En tjänstepension är ett utmärkt sätt att bidra till en bekväm pension. De regelbundna bidragen från både arbetsgivaren och arbetstagaren/arbetstagarna kan växa med tiden, ofta med ytterligare fördelar som skattelättnader och matchande arbetsgivaravgifter. Om du har turen att ha ett tjänstepensionssystem tillgängligt på din arbetsplats, se till att du utnyttjar det! Kika gärna in hos https://www.afaforsakring.se/privatperson/avsattning-till-tjanstepension/ för mer information!

Fler nyheter