Veterinär – ett yrke med många möjligheter

14 maj 2020 jonas olsson

Ett vanligt svar på frågan om vad en person vill bli när hen blir stor är veterinär. Yrket innebär vanligtvis medicinsk behandling av djur, och om man är en person som tycker om att vara nära djur kan veterinär vara det ultimata vägvalet. Liksom personer som jobbar inom andra vårdyrken finner veterinärer mening i att hjälpa sjuka och skadade djur. Vissa som utbildar sig till veterinär väljer andra typer av arbetsplatser. Som utbildad veterinär finns möjligheten att jobba med forskning, utbildning, på laboratorium eller på myndighet. Veterinärer finns även representerade inom livsmedelsproduktion, där de till exempel kontrollerar utgående kött och hygienförhållanden.

 

Utbildningen är omfattande

Liksom läkarlinjen är veterinärutbildningen något längre än majoriteten av grundutbildningar på svenska universitet och högskolor. Den tar fem och ett halvt år, och den sista terminen ägnas åt ett större examensarbete med fördjupning. Innan den nyutexaminerade veterinären sen kan börja jobba måste hen ansöka om legitimation hos Jordbruksverket. Varje år utbildas cirka 90 veterinärer i Sverige, och enligt SACO råder det en balans mellan antalet som utbildas och mängden tillgängliga jobb på marknaden. Det kommer även ett antal veterinärer från andra EU-länder till Sverige varje år. Särskilt god chans att få jobb har de veterinärer som genomgått någon form av specialistutbildning.

 

 

En mängd olika inriktningar

År 2017 fanns det cirka 3000 yrkesverksamma veterinärer i Sverige. De som arbetar på kliniker kan vara specialiserade på en sorts djur, eller så har de en generell kunskap och kan behandla olika arter. Vanliga inriktningar bland veterinärer som arbetar på klinik är: smådjur, hästar, djur i lantbruk eller fiskar. De tidigare nämnda specialistutbildningarna ges inom följande fem områden: sjukdomar hos gris, livsmedel, sjukdomar hos häst, sjukdomar hos nötkreatur och sjukdomar hos smådjur. Om du söker efter en veterinär i sollentuna, vänd dig till Barkarby Djurakut. Läs mer om dem här: https://www.barkarbydjurakut.se/.

Fler nyheter