Ventiler, service och konstruktion

21 oktober 2019 Lily Hansen
Ventiler, service och konstruktion

Det är detaljerna som gör det. Och i omsorgen och tillsynen av detaljerna ligger en mycket stor del av framgången. Inget system där exempelvis gas, vattenånga eller kemikalier hanteras fungerar över huvud taget utan ventiler. Nyckeln till ett system där rätt mängder substans processas ligger i korrekt monterade, graderade och servade ventiler. 

Korrekta värden och korrekta mätvärden uppnås med anpassade ventiler med rätt mätområden och rätt typ av packningar. Att se till att rätt material finns på rätt ställen och monterade på rätt sätt är ett arbete som är för viktigt för en icke-specialist att utföra. Det är också förenat med risker att inte sköta detta.

 

Olika typer av ventiler och olika material

Beroende på vilken typ av verksamhet vi diskuterar behövs varierande typer av ventiler. Ta gas och andra kemikalier som exempel. Beroende på om det är inert gas, giftgas, korrosiv gas eller annat, eller beroende på kemikaliers egenskaper, krävs helt olika ventiler och material. Detta gäller även de packningar och den typ av rör som används. Att ta hjälp av kunniga personer är i många fall inte ens ett av flera val utan det enda rätta. Inte i ett enda fall har man då råd att välja fel utan här handlar det om säkerhet. 

 

 

Val och konsekvenser

Liknande problem om än inte allvarliga på samma sätt uppstår även med andra ämnen. Som företag söker man efter en leverantör som kan sin sak. Som har behörighet att serva ventiler. Som kan konstruera och montera. Som kan fungera som bollplank och själva föreslå nya lösningar. En komplett leverantör av ventiler och service och konstruktion är guld värd, och lite till. De tryggar din produktion och dina processer och ser till att säkerheten är tillfredsställande. Ditt system fungerar aldrig bättre än de ventiler du väljer att använda. Ta därför hand om dem på bästa sätt!

Fler nyheter