Truckservice i Västsverige

02 april 2020 jonas olsson
Truckservice i Västsverige

Många företag är beroende av truckar för att kunna utföra det arbete som krävs i den dagliga driften. En truck är en ovärderlig hjälp, men kan också bli farlig att arbeta med om den inte sköts som den ska. Det bästa sättet att undvika onödiga kostnader är att anlita ett företag som sköter servicen av era truckar. En del företag som utför Truckservice i Göteborg erbjuder också hjälp med reservdelar och uthyrning av extrautrustning till era truckar. Det är en smart investering för ert företag, eftersom ni kan lita på att era truckar alltid har rätt underhåll och är säkra för er arbetsplats.

 

Eget ansvar på arbetsplatsen

Förutom servicen så är det också viktigt att dagliga kontroller av trucken sker på arbetsplatsen. Det är arbetsgivarens ansvar att se till att dessa kontroller sker och att dessa utförs av truckföraren innan trucken börjar användas för dagen. Denna tillsyn är till för att hitta eventuella fel och förhindra att mekaniska defekter orsakar olyckor. Vanliga fel är skadade gafflar, sämre låsning samt slitage på lyftkedjor, batterier och hjul. Även om kontrollerna sker dagligen, kan det vara lätt att missa vissa brister och det kan därför kännas tryggare för era anställda om de kan vara med under en service och se hur den utförs, för att hitta alla tänkbara risker med trucken.

 

 

Slitage kan orsaka förlorad inkomst

Om trucken är sliten och inte har blivit underhållen som den ska så kan den bli orsak till arbetsplatsolyckor och skada både personal och gods. Skulle detta ske kan det bli en dyr historia om olyckan kräver stopp i produktionen och därmed orsakar förlorad inkomst. Har någon dessutom blivit skadad kan det dra iväg i kostnader i form av sjukskrivningar och behov av inhyrd bemanning. Detta är vanligt på arbetsplatser där truckar används dagligen, så tänk hållbart och skaffa ett serviceavtal omgående.

Fler nyheter