Tillbehör inom byggnadsdrift

16 maj 2020 Lily Hansen

För att en byggnad ska vara fungerande krävs mer än golv, väggar och tak. En absolut grund för att en byggnad ska må i våra breddgrader, är att det finns ett värmesystem och ventilation. Ventilationen är för att fuktig och skadlig luft ska lämna byggnaden och frisk luft ska cirkulera in. Det kan även finnas ett behov av ventilation inomhus i en byggnad och med den typen av ventilation krävs även ett filter, eller industrifilter, för att filtrera bort det som man inte vill ha i inomhusluften.

 

Industri och verkstad

Inomhusluften i en industri eller verkstad kan bli obehaglig att vistas i och kräva luftrenare för att vara en fungerande arbetsmiljö. Även om lokalerna inte nyttjas till något som skräpar ner speciellt, är oftast stora industribyggnader svåra att hålla en effektiv rengöring i på alla ytor. För att minimera de partiklar som är i inandningsluften kan man montera luftrenare med industrifilter, för att samla upp partiklarna. Dessa industrifilter kan monteras i luftrenare som är stora som hus och som antingen finns inuti en byggnad eller på insida, eller utsida, av ytterväggen.

 

Filter för olika behov

För att säkerställa att industrifiltren gör sitt jobb så kan man ha mätare i de rum man önskar filtrera luften i. Men även inuti själva luftrenaren finns det mätare som avgör om ett filter inte stoppar tillräckligt med partiklar. På bestämd tid byts filtren ut och de flesta filter är återvinningsbara efter rengöring, så retur sker till företaget som sålt filtren. Men om det inte går att rengöra filtren kastas de i avfallet enligt filtertillverkarens instruktioner. När luftrenaren installeras är det viktigt att man tar hänsyn till vilken typ av partiklar som man vill filtrera bort och även vilken storlek på luftrenaren, och antal filter, som krävs för att nå önskat mål. Det finns filter för alla önskade funktioner.  

Fler nyheter