Spara energi och pengar

21 april 2020 patrick pettersson
Spara energi och pengar

Energi och pengar går hand i hand. Sparar man energi, så sparar man också pengar. Ta ett dåligt isolerat hus som exempel. Huset släpper in massor av kyla och elementen behöver gå varma i onödan, vilket leder till att elräkningarna blir mycket dyrare. Genom att anlita ett företag som är experter på energi och energiberäkning kan man få reda på om ens byggnad är ordentligt rustad och på så vis vidta åtgärder för att sänka energiförbrukningen och i längden även elräkningarna. Läs mer om just detta på https://www.energisam.se/

 

Hitta läckage av luft i byggnaden

Det finns flera sätt att undersöka hur energität en byggnad är. Ett bra första steg är att genomföra en täthetsprovning. En täthetsprovnings syfte är att ta reda på hur mycket luft som läcker in/ut från byggnaden. Under en täthetsprovning kan man upptäcka en rad olika orsaker som ger upphov till att onödig energi dras. Det kan exempelvis vara drag från byggnadsdelar eller att luft försvinner genom otätheter istället för luftvärmeväxlaren. Genom ett täthetsprov kan man få reda på brister i ens byggnad för att sen vidta åtgärder för att spara energi och pengar. Utöver täthetsprovning finns det mer metoder att ta till.

 

Fuktsäkerhet och termografering 

Fukt är en bov som kan leda till allvarliga och dyra konsekvenser i en byggnad. Därför bör man se till att göra en så kallad fuktrond med jämna mellanrum. Detta säkerställer att huset är torrt och friskt och minskar risken för att exempelvis mögel ska få spridning. Luft och fukt är ofta ganska enkla att hitta, men de kan även vara dolda och på så vis bli svåra att lokalisera. Då kan det vara dags att ta till ett sista knep – en termografering. En termografering görs med en värmekamera som i princip gör det omöjligt för fukt och luft att komma undan.

 

Fler nyheter