Skyltar för säkert arbete på väg

07 december 2019 Cecilia Olsson
Skyltar för säkert arbete på väg

Vid vägarbete och arbete runtomkring vägar är det väldigt viktigt att skylta rätt och tydligt. På och runt vägar rör sig många fordon, cyklister och fotgängare. Delvis är det viktigt att skylta rätt så att allt ska kunna flyta på så bra som möjligt och arbetet kan bli färdigställt i tid. Om trafikanter inte tydligt ser med hjälp av skyltning hur de ska röra sig i området så kan det ställa till besvär och störa arbetarna i sitt jobb.

Den viktigaste anledningen till att skylta rätt är dock att felaktig skyltning kan innebära stor fara för både trafikanter och de som arbetar på vägen. Trafikanter som inte uppmärksammar hinder på vägen i tid kan skada både sig själva och andra som befinner sig på området. Det finns såklart även risk för skada på fordon och material i sådana situationer vilket  inte heller är bra även fast de inte är lika viktiga som människor.

Halleskog & Hansson Rental hjälper gärna dig som behöver hyra skyltar i Stockholm. De erbjuder skyltar i plast eller plåt beroende på hur och till vad de ska användas. För tillfälliga vägarbeten är plastskyltar ett väldigt bra alternativ då de är lätta att ställa ut, flytta och ändra. Vid längre arbeten eller situationer som kräver mer permanent skyltning är det bästa att använda sig av plåtskylt. Till de finns två varianter av betongfot, det finns Sugga med en vikt av ca 300 kilo eller en så kallad Sergel med en vikt av cirka 200 kilo.

Halleskog & Hansson Rental har egen skylttillverkning och kan ta fram skyltar för de flesta ändamål. De har lång erfarenhet inom branschen och kan alltid hjälpa kunder att ta fram vad som behövs för varje enskilt arbete. I sitt sortiment har de även annan utrustning som kan komma att behövas vid arbete på eller vid väg som exempelvis skyddsbarriärer, markeringsskärmar, trafikbuffert med mera.

Fler nyheter