Pumpar med speciella egenskaper

29 november 2019 jonas olsson
Pumpar med speciella egenskaper

High vacuum pumps, eller högvakuumpumpar, är precis som namnet ger en slags pumpar som arbetar i en miljö där det är högt vakuum, eller låg materia och högt tryck. Det innebär att de har en högre tålighet och kapacitet än andra pumpar. Normalt delas high vacuum pumps in i turbo molekylära pumpar och diffusionspumpar men dessa pumpar brukar kombineras till en pumpstation tillsammans med en stödpump och ren regulator. Vissa high vacuum pumps används vid mycket låga vakuumnivåer och arbetar i ett slutet system under kortare tider. En pump som arbetar i högvakuum arbetar alltså med mycket lite materia så även något som har så lite materia som gas behöver sänka sitt ångtryck för att pumpen ska arbeta korrekt. 

 

 

Olika användningsområden

 

För att klara av de riktigt låga trycknivåerna finns olika slags pumpar. Turbopumpar som används tillsammans med en förvakuumpump för att skapa ett mycket lågt tryck. Kryoteknikpump som kan fånga gasmolekyler i samklang med kryotekniskt nedkylda ytor. Samt diffusionspumpar som istället arbetar med ånga för att föra ut gas ur vakuumet. Alla dessa pumpar drivs med olja, vilket skapar en oljedimma som man samla ihop genom ett filter. Turbomolekylära high vacuum pumps används i en mängd olika sammanhang som: analysinstrumentation, beläggning, forskning och utveckling samt halvledarprocesser.

 

Hur fungerar en pump?

 

En high vacuum pump består i stort sett av ett antal lite böjda rotorblad som snurrar i en turbin. Turbinen sitter i ett pumphus. Dessa pumpar används oftast i en mycket ren driftmiljö och därför har man gått över från att smörja lagren med fett eller olja till att idag ha magnetiska lager som inte har kontakt med turbinen och därför också har en längre livslängd. Det finns också hybridpumpar där man använder sig av en kombination av magnetiska lager och permanentsmort lager. Anledningen är att höja livslängden men samtidigt få fördelarna med smorda lager.

Fler nyheter