IT-arkitekter: spindlarna i företagets nät

27 juni 2019 jonas olsson
IT-arkitekter: spindlarna i företagets nät

Ska ett företag lyckas, måste det hänga med i svängarna. Det gäller att ha IT-system som fungerar som de ska, och nu har du fått det som ansvar. Tekniken har levererats – men du är inte så insatt i hur allt hänger ihop. Du behöver då anlita hjälp.

IT-arkitekter fungerar som länken mellan utvecklaren och dig. De är spindlarna i nätet – personerna som arbetar med att hålla dina IT-system i gott skick. I arbetet ingår att planera och lägga upp strategier för hur systemen ska byggas upp för att kunna användas på bästa sätt. 

 

Koll på roll

IT-arkitekt är ett paraplybegrepp för flera olika roller. För att få en idê om vem du behöver anlita för ditt företags behov, kan du här läsa om de fyra vanligaste rollerna:

 

  • Infrastrukturarkitekten ansvarar för att ditt företag ska ha rätt IT-infrastruktur för den verksamhet som utförs, och även att denna hålls uppdaterad.
  • Verksamhetsarkitekten har koll på hela systemet. Hen ska säkerställa att projekten som utförs verkligen bidrar till verksamheten, och hjälpa till med beslut om ändringar i IT-strukturen.
  • Mjukvaruarkitekten arbetar med ett projekt åt gången, och designar mjukvarusystem som är säkra, testbara och användbara.
  • Lösningsarkitekten jobbar med större projekt och har som ansvar att designa nya IT-lösningar som återanvänder tidigare funktioner och fyller de krav som andra arbetare inom verksamheten tagit fram.

Dags att rekrytera

Det är ingen lätt uppgift du står framför. Att hitta rätt IT-arkitekter för företaget kräver en djupare förståelse av vad rollen innebär. Det bästa du kan göra är att ta hjälp av en av dina befintliga medarbetare, någon som redan är insatt i företagets nuvarande verksamhet och vet vad som krävs och behövs. På http://iteration.se/ kan du få åtkomst till mer detaljerad information om de olika IT-arkitektrollerna, så att du är väl förberedd när det är dags att hitta din nya kollega.

Fler nyheter