Du behöver en IT-konsult

13 juli 2019 jonas olsson
Du behöver en IT-konsult

Vad är egentligen en IT-konsult och vad gör de? För många låter begreppet vagt och flummigt och därför blir de inte färdiga till att anlita en, trots att de egentligen skulle ha mycket stor nytta av det. De förstår inte varför en IT-konsult behövs. Detta är tyvärr ett problem som bara blir värre desto längre tiden går, och därför är det viktigt att reda ut den här frågan så fort som möjligt. Kort sagt är en IT-konsult en person som hjälper ett företag få ordning på informationstekniken, det vill säga deras datorer och annan teknologi länkad till dem. It-konsultens specifika arbetsuppgifter beror på företagets behov, och hjälpen de ger är anpassad efter ditt eget företag och dina egna förmågor.

 

Exempel på arbetsuppgifter

Som tidigare nämnt kan IT-konsulter utföra en stor mängd arbetsuppgifter. De kan hjälpa till med bland annat programmering, systemutveckling, kravställningar, utredningar, systemintegration, projektledning, nätverksuppbyggnad, support, migration, drift och underhåll. Många av dessa termer kan låta väldigt skrämmande för den som inte är insatt i ämnet, men oroa dig inte – konsulten kan säkerligen förklara dem. Konsulten hjälper företagare få rätt på IT-delen på deras företag, ger goda råd och anpassar hjälpnivån efter företagarens egna kunskaper inom området.

Slöseri eller smart investering?

Många tror att de sparar pengar på att inte anlita en IT-konsult. Men likt många andra områden där företagare tror de kan spara pengar på att göra något själv, blir detta ofta i längden dyrare. Att lägga tid på någonting man inte är bra på betyder att man förlorar alla de inkomster man skulle kunnat få genom att göra de saker man själv är specialiserad på, och ofta är dessa inkomster större än kostnaden för att anlita en konsult. IT är dessutom ett av de områden där det är som lättast att råka strula till det rejält, och det kan kosta mycket tid och pengar.

Fler nyheter