Brandtätning kan rädda liv

20 april 2020 william eriksson
Brandtätning kan rädda liv

I en byggnad som saknar eller har undermålig brandtätning kan man förvänta sig att tiden mellan antändning till att hela byggnaden är fylld med rök är kort. Saknar en byggnad ordentlig brandtätning kan nämligen eld och rök spridas fritt utan att de dyker upp något motstånd. Brandtätning kan alltså ses som ett motstånd. Det stoppar inte eld från att starta men det gör det jobbigt för elden att sprida sig vidare och ger således välbehövlig tid för att personerna i byggnaden ska hinna utrymma. En väl genomförd brandtätning kan rädda byggnader, men också liv.

 

 

Så går det till

När man brandtätar så säkrar man ett särskilt utrymme för en angiven tid. Brandtätning sker genom montering av särskilda produkter, skapade för att slutas runt exempelvis rör och kablar. Spridningen begränsas till ett visst utrymme och i bästa fall sprider sig inte elden. Men i huvudsak är inte brandtätningens syfte att stoppa elden, utan snarare begränsa spridning och se till att byggnaden inte rasar samman och människor hinner utrymma. Brandtätning är vanligast förekommande i offentliga miljöer, såsom i badhus, sjukhus eller andra flervåningshus där mycket folk är i rörelse. Funderar man på att genomföra en brandtätning bör man kontakta ett proffs. 

 

 

Att tänka på innan brandtätning

I gamla byggnader är det inte säkert att brandtätning finns eller så är den undermålig. Är man osäker på hur ens byggnads brandtätning ser ut så bör man kontakta ett brandtätningsföretag för att se över detta. Samma sak gäller om en renovering ska genomföras på byggnaden. Då kan nämligen brandtätningen ta skada och inte ha samma effekt när bygget är över. Man bör alltid se till att den som genomför arbetet är certifierad, det är nämligen viktigt att brandtätningen sker med rätt lösning, utifrån rätt förutsättningar. Ett väl genomfört arbete kan i detta fall nämligen vara skillnaden på liv och död.

Fler nyheter