Hjälp med lyft

Vad är skillnaden mellan en mobilkran och en kranbil? Jo, en kranbil är ett fordon som inte enbart kan lyfta utan även kan frakta något själv. Kranen brukar vara av lite mindre variant och förvisso kapabel att lyfta tyngre saker som exempelvis containrar eller bodar, men ändå i den lägre delen på skalan av styrka. Mobilkranar i västerås, som exempelvis finns hos http://www.vigoandersson.se/, är en större och starkare kran på hjul, där fordonets enda syfte är att frakta kranen till den önskade platsen. På kranen finns ingen plats för transport av någon typ av material, förutom vissa delar som kranen behöver vid sina lyft.

 

Hjälp med lyft

En kran används frekvent vid nybyggnationer för att lyfta upp material och byggelement under konstruktionsstadiet. Om det är en större byggnad så brukar man installera platsbyggda kranar som blir billigare än mobilkranar i längden, och som även orkar lyfta mer än något mobilt alternativ. De allra högsta byggnaderna har till och med lösningar där kranen placeras ovanpå byggnaden och följer med hela vägen upp. För att forsla ned får man plocka isär kranen och ta ned den i byggnadens hissar.

 

 

Kran till hyra

Eftersom behovet av kranar sällan är bestående, förutom inom lastning och lossning i hamnar och tågtransporter, så är det vanligaste alternativet att man hyr en kran då behovet uppstår. Antingen kan man få förare med i hyran eller så väljer man att anlita ett separat bolag för den arbetsuppgiften. Något man även behöver vid lyft är en kopplare, som fäster kranen vid det som ska lyftas och även lossar då den ankommer till rätt plats. För att arbeta med kranlyft, antingen som förare eller som kopplare, krävs att man har en utbildning som heter säkra lyft. Och som kranförare krävs dessutom att man har korrekt utbildning på den typ av kran som man ska arbeta med.